Kondo Audio Note から プリアンプ「G-700i」 フォノアンプ「GE-7i」 登場!!!

未分類

Kondo Audio Note

Preamplifier プリアンプ「G-700i」
Phonoamplifier フォノアンプ「GE-7i」

2023年第4四半期に発売予定

« »